Χάιντεγκερ VS Γκoυσγκούνης (Συγνώμη κ.Τέννυσον)


http://www.cambiaresearch.com/ClicheWeb/Cliche_Details.aspx?id=3437


Υπήρχε στο μουλτιφόρουμς τζιάρ (www.multiforums.gr) ένας χρήστης (γειά σου τεκ,που είσαι;) που υπέγραφε με το άπαιχτο

"φακ μη του ντεθ γουιθ ολ γιορ κλισέ"

Και έτσι φαντασιώνομαι τον λόρδο Τένυσσον να σφαδάζει και να τον ρωτάν: "Πονάν οι λόρδοι Αλφρέδο μου;"

the joy of being in love is worth the risk of losing it someday

Σκέφτομαι ότι μεταξύ Χάιντεγκερ και Γκουσγκούνη ο μεγαλύτερος φιλόσοφος ήταν ο τοίχος

(Επίσης όταν παίζω ρισκ φροντίζω να μην έχω καύλες, αλλά γιαυτά θα πούμε μιαν άλλη φορά)

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: